ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:ΑΠΟ ΠΟΥ ΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ?

Έτσι στην Μακεδονία, από τον Νέστο έως την Πίνδο, ιδρύονται σχολεία σχεδόν σε κάθε χωριό, Ελληνικά άβιαστα. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, οι Βάρδαροι πήραν το όνομά τους από τον "μεγάλο ποταμό" στον οποίον εγκαταστάθηκαν και όχι το αντίστροφο. Η Στρώμνιτσα, μια πραγματικά μαρτυρική πόλη που σήμερα ανήκει στη FYROM, έχει ιστορία χιλιάδων ετών, με διαρκή ελληνική παρουσία. Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι Ελληνικοί πληθυσμοί που είχαν παραμείνει στο βόρειο τμήμα της Μακεδονίας, το οποίο πέρασε στο Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίαςπροσέφυγαν στο ελεύθερο τμήμα και εγκαταστάθηκαν κυρίως στις πόλεις αλλά και σε μικρότερα χωριά.

Μακεδονια:απο που ως ελληνική ?-626
Μακεδονια:απο που ως ελληνική ?-967

Video: Κοπέλα από Σερβία ήρθε στο συλλαλητήριο για να φωνάξει πως η Μακεδονία είναι Ελληνική


Μακεδονια:απο που ως ελληνική ?-778
Μακεδονια:απο που ως ελληνική ?-473

/.../

Σχόλιο: