ΟΛΟΙ ΣΦΡΙΓΗΛΟΊ

Πόσον τα δύο ταύτα ομοιάζουν! Στα ρούχα, στις κομμώσεις, τις κινήσεις. Έτσι, ο δραγάτης γίνεται ντραγάτης, ο δαρνακοχωρίτης, νταρνακοχωρίτης κ. Επρόκειτο για ένα στρατήγημα και όχι για θεϊκό θαύμα. Τα πάντα έτειναν προς μίαν αιχμήν, προς μίαν ακμήν, προς ένα αποκορύφωμα οριστικόν και ηδονικόν δυνάμεως και οίστρου, ως εν παντί οργασμώ η ερωτική στιγμή η υπερτάτη, ως εν παντί πολέμω η στιγμήν καθ ην το ξίφος ανυψούμενον διαγράφει μέγα τόξον, και, αμετακλήτως πίπτον, βυθίζεται, κόπτει και τρυπά.

Ολοι σφριγηλοί-150
Ολοι σφριγηλοί-305
Ολοι σφριγηλοί-702
Ολοι σφριγηλοί-867

Video: Énergie de Vie - Non-Stop Ενέργεια


/.../

Σχόλιο: