ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ

Danforth, Loring «Power through acquiescence in the Anastenaria». Με λίγα λόγια, η διάκριση μεταξύ φυσικού και πολιτισμικού αντιπροσώπευε ένα τρόπο για να μιλήσει κανείς για τη διαφορά μεταξύ όψεων της ζωής που θεωρούνται ελέγξιμες και ανεξέλεγκτες, μεταβλητές και αμετάβλητες. Δείχνεις πως είσαι καλοπροαίρετος, και πως έχεις κατανόηση σε γενικές αλήθειες. Το Skype δίνει στους ανθρώπους καινούρια δύναμη για να μπορούν χωρίς κόστος να παραμένουν σε επαφή με τους φίλους και την οικογένεια τους εκμεταλλευόμενοι τις επενδύσεις τους σε τεχνολογία και συνδεσιμότητα. Στο μεταξύ επίσης, στις μέρες μας οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της βιοτεχνολογίας δημιουργούν όλο και περισσότερα ερείσματα για την αμφισβήτηση της αντίληψης ότι το βιολογικό, το οργανικό, το σωματικό προηγούνται του κοινωνικού και διακρίνονται σαφώς απ' αυτό[11].

Ερωτικεσ γνωριμιεσ επισκόπηση-51
Ερωτικεσ γνωριμιεσ επισκόπηση-865
Ερωτικεσ γνωριμιεσ επισκόπηση-636

Στο πλαίσιο αυτό, το επιδεχόμενο ελέγχου ταυτιζόταν με το κοινωνικό, και ο άσκηση προσλαμβάνονταν ως μια συλλογική διαδικασία, που μακροπρόθεσμα μόνον και μέσα από συγκρούσεις θα οδηγούσε στην απελευθέρωση. Moore, Henrietta Feminism and Anthropology. A Cultural Analysis of Reproduction. Geertz, Clifford The Interpretation of Cultures. Η ανακάλυψη του φύλου μετασχημάτισε τόσο τα συμφραζόμενά της, το γυναικείο κίνημα και τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και τη μεταξύ τους σχέση. Οι εθνογραφικές περιγραφές που υποτίθεται ότι αφορούσαν ολόκληρες κοινωνίες αναφέρονταν κυρίως στις δραστηριότητες και τις αντιλήψεις των ανδρών καθώς και στις μεταξύ τους σχέσεις. Η μονομέρεια αυτή άρχισε να υποχωρεί μπροστά στη σταδιακή επίγνωση ότι η πρόσβαση των ανδρών σε επίκτητες κοινωνικές θέσεις και η δυνατότητά τους να ασκούν εξουσία ως πατεράδες, σύζυγοι ή αδελφοί, αλλά και ως εκπρόσωποι των κοινοτήτων στις οποίες ανήκουν και οι γυναίκες, θεμελιώνονται στις κοινωνικές σημασίες και αξίες που αποδίδονται στο ανδρικό φύλο[7].

/.../

Σχόλιο: