ΣΥΝΔΕΤΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΓΝΩΡΙΜΊΕΣΣ

Υπήρχαν ακόμη Οπλιτάρχης, Στρατοπεδάρχης και Κοντόσταυλος Υποστράτηγος. Έτσι  οι Βούδες-Αρχάγγελοι  διατηρούν τον κόσμο μας  προβάλλοντας την βασική νότα του  ήχου-αίματος  βάθρο της οκτάβας της  μορφής και του κόσμου. Ο Πολύιδος άρπαξε τότε το χόρτο, άγγιξε με αυτό τον νεκρό Γλαύκο και αυτός αναστήθηκε Το νετρόνιο αποτελείται από 3 κουάρκ udd - δύο κάτω down και ένα πάνω up quark.

Συνδετική υπηρεσία γνωριμίεςς-239
Συνδετική υπηρεσία γνωριμίεςς-634

Video: Goosebumps


Συνδετική υπηρεσία γνωριμίεςς-323

/.../

Σχόλιο: